Workshop Integriteit

Binnen organisaties is integriteit een belangrijk onderwerp. Van medewerkers wordt verwacht dat zij integer zijn en ook zo handelen. Integriteit is verbonden met bewustwording. 

Er dient een bewustwordingsproces op gang te worden gebracht als het gaat om integriteit. Men dient gestimuleerd te worden om kritisch stil staan bij de dingen die men doet of beslist. Bij integriteit speelt de afweging van gedrag en keuzes een zeer voorname rol.

Iedere sessie wordt afgesloten met kleine toets.